História
Od začiatkov až po súčasnosť

Skôr ako sa zmienime o začiatkoch KARATE v Novákoch, musíme spomenúť Karate Klub MSNV Bojnice, ktorý pôsobil striedavo v Bojniciach a v Prievidzi pod vedením hlavného trénera Juraja Lietavca a druhého trénera Jána Šimku. V tom čase v roku 1982 v okrese Prievidza existovali dva kluby v Bojniciach aj v Prievidzi. Deti a mládež z Novák, ktorí mali vážny záujem trénovať karate museli navštevovať jeden s týchto klubov. V Bojnickom klube začal trénovať aj neskorší zakladateľ Nováckeho Karate klubu – Jozef Adámik, ktorý by sa týmto chcel poďakovať Jurajovi Lietavcovi a Jánovi Šimkovi, ktorí ho trénovali, usmerňovali a viedli na jeho ceste – KARATE.

KARATE KLUB NOVÁKY

V druhej polovici roku 1986 usporiadal Klub Karate Slovan MSNV Bojnice ukážku tréningu karate na základnej škole J. Hagaru v Novákoch. Na tejto prezentácii sa zúčastnila široká verejnosť ako aj budúci cvičitelia, ktorím tento šport učaroval. Tejto prezentácii predchádzala reklamná kampaň, takže na tejto akcii bola bohato zastúpená mládež od 5 do 18 rokov. Jozef Kapusta bol prvý tréner ktorý rozbehol tréningový proces Karate v Novákoch, pod hlavičkou MSNV Bojnice. Po roku nastúpil na jeho miesto Ján Šimko, ktorý pôsobil v Novákoch necelé dva roky. Po ňom prebral štafetu Jozef Šepela. Už vtedy sa Jozef Adámik zúčastňoval na tréningovom procese respektíve pri neúčasti trénera viedol tréningový proces. V roku 1990 úplne prebral tréningový proces. V týchto časoch bolo KARATE ešte neznámy šport o ktorý bol veľký záujem. Medzi cvičencami nechýbali ani dievčatá. Žiaľ niektorí cvičenci, ktorí si mysleli že KARATE je oddychový šport zistili, že opak je pravdou a naše rady opustili. V roku 1988 vznikol krúžok KARATE pri Centre voľného času v Novákoch. Tieto deti cvičili pod vedením Jána Bachoríka. Po prvom roku prešli aj tieto deti pod vedenie Jozefa Adámika.
Do roku 1994 trénoval Jozef Adámik mládež a zároveň viedol krúžok karate pri Centre voľného času v Novákoch. Od roku 1994 sme prešli pod Centrum voľného času (dovtedy mládež pod hlavičkou MSNV Bojnice a prípravka pod Centrum voľného času sa spojila dokopy).
Od roku 2000 sme sa začali výraznejšie prezentovať na súťažiach v rámci Slovenska. V tom čase sa trénovaniu venovali Jozef Adámik a Peter Harmanovský.

1.1.2000 získal KARATE KLUB NOVÁKY právnu subjektivitu, zaregistrovali sme sa na ministerstve vnútra, pod vedením:
Predseda klubu: Jozef Adámik,
Tajomník Peter Harmanovský,
Hospodár B. Bernát.
Títo traja zároveň pôsobili ako tréneri KARATE KLUBU NOVÁKY.

Rok 2000
Za rok 2000 sme získali dovedna 9 umiestnení na prvom až treťom mieste. O tieto úspechy sa zaslúžili: Patrik Vida, Lukáš Vrška, Miroslava Rendeková, Oľka Vavrová, Alena Zelenaková. Naše úspechy pokračovali aj v roku 2001.

Rok 2001
V tomto období sa tréningovému procesu venovali Jozef Adámik a Branislav Bernát. Peter Harmanovský pre pracovné vyťaženie už v klube netrénoval.

Rok 2002
V roku 2002 sme pokračovali v úspešnom ťažení slovenských ako aj medzinárodných súťažiach.

Rok 2003
V roku 2003 sme nadviazali na predchádzajúce výsledky.

Rok 2004
V roku 2004 nastali zmeny vo výkonnom výbore Karate klubu Nováky. Nakoľko Peter Harmanovský sa už rok nezúčastňoval na tréningovom procese kôli pracovnej vyťaženosti, novým tajomníkom bol zvolený Miroslav Pažický. V roku 2004 sme pokračovali v súťažných aktivitách. Naša členská základňa sa každým rokom zmenšuje, čo je jav všeobecne známy aj z iných druhov športu. V dnešnej internetovej dobe maša mládež odmieta na sebe tvrdo pracovať a radšej dáva prednosť televízii alebo počítačom.

Rok 2005
V roku 2005 chodilo na tréningy v priemere od 8 do 15 detí. Tým pádom klesol aj počet súťaží na ktorých sme sa zúčastnili.

Rok 2006
V roku 2006 ukončili svoju aktívnu športovú činnosť traja pretekári, ktorí sa veľkou mierou zaslúžili o úspechy Nováckeho Karate Klubu. A to menovite Tomáš Altoff, Andrej Ďureje a Lukáš Vrška. Aj napriek tejto situácii sme sa zúčastňovali na súťažiach a to celkom úspešne. Patrik Haluš získal zároveň titul Najlepší pretekár KARATE KLUBU NOVÁKY. Svojimi výsledkami za rok 2006 si tento titul plne zaslúžil za čo mu bol odovzdaný pohár predsedom KARATE KLUBU NOVÁKY. V rámci vyhodnotenia Stredoslovenským zväzom Karate z 20 klubov sa KARATE KLUB NOVÁKY umiestnil na 7. mieste.

Rok 2007


Rok 2008


Rok 2009


Rok 2010


Rok 2011


Rok 2012


Rok 2013


Rok 2014


Rok 2015


Rok 2016


Rok 2017


Rok 2018


Rok 2019


Rok 2020


Rok 2021


Rok 2022


Rok 2023Vytlačené z www.karate.sale.sk dňa 20.05.2024 o 07:07:44.